Hey,

I'm Johan.


I was born and raised in South Africa, which is where my photography journey started. I have been very fortunate to take many amazing animal as well as landscape photos in and around this wonderful country and it will always have a special place in my heart. In 2016 I moved to The Netherlands (yes, for love) and a whole new world opened up to me…


Photography has mostly been a hobby, one which I enjoy to the fullest. In 2021 I decided to turn my hobby into a business and Johan Pienaar Fotografie was born. I want to share my love for photography and I take on fun projects where I have the opportunity to express my creativity.

Hallo,

Ik ben Johan.


Ik ben geboren en getogen in Zuid-Afrika, waar mijn fotografiereis begon. Ik heb het geluk gehad om veel geweldige dieren- en landschapsfoto's te maken in en rond dit prachtige land en het zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. In 2016 ben ik naar Nederland verhuisd (ja, voor de liefde) en er ging een hele nieuwe wereld voor me open…


Fotografie is vooral een hobby geweest, waar ik met volle teugen van geniet. In 2021 besloot ik van mijn hobby mijn beroep te maken en was Johan Pienaar Fotografie geboren. Ik wil mijn liefde voor fotografie delen en ik neem leuke projecten aan waar ik de mogelijkheid heb om mijn creativiteit te uiten.

From grass-roots

beginnings.


It all started when my grandfather passed away and I was given his old camera. I was completely fascinated by it and started taking photos of everything. Back then, cameras still used film spools and I remember handing them in to be developed and being utterly disappointed a few days later when most of the photos were blurry, but I kept on at it and had more usable photos every time I had them developed. Unfortunately, this lovely camera came to its demise when I was taking a picture of a rhino and accidentally touched the zoom lens to the electric fence, frying the electronics of the camera. I'm not sure who got the bigger fright, the rhino or myself. The loud pop was followed by the yell of an aspiring photographer who just had shock therapy through the eyebrow, surrounded by a cloud of smoke.


I bought a DSLR camera and loved being able to take as many photos as I wanted and being able to see the photos immediately. Since then, I've been taking as many photos as I can and I keep on improving and learning, without any clouds of smoke.

Vanaf het begin.


Het begon allemaal toen mijn grootvader overleed en ik zijn oude camera kreeg. Ik was er helemaal door gefascineerd en begon overal foto's van te maken. Destijds gebruikten camera's nog steeds filmrolletjes en ik herinner me dat ik ze inleverde om te worden ontwikkeld en een paar dagen later volkomen teleurgesteld was toen de meeste foto's wazig waren, maar ik ging ermee door en had elke keer dat ik ze liet ontwikkelen meer bruikbare foto's . Helaas stierf deze mooie camera toen ik een foto van een neushoorn aan het maken was en per ongeluk de zoomlens tegen het elektrische hek aanraakte, waardoor de elektronica van de camera opblies. Ik weet niet zeker wie de grootste schrik kreeg, de neushoorn of ikzelf. De luide knal werd gevolgd door het geschreeuw van een aspirant-fotograaf die net een schoktherapie had ondergaan door zijn wenkbrauw en omringd was door een rookwolk.


Ik kocht een DSLR-camera en vond het heerlijk om zoveel foto's te kunnen maken als ik wilde en de foto's meteen te kunnen zien. Sindsdien maak ik zoveel mogelijk foto's en blijf ik verbeteren en leren, zonder rookwolken.

The adventure continues...